Skip to content

Tuuliturbiineja Iowassa

Konesalimme toimivat kokonaan uusiutuvalla energialla. Tuomme verkkoon enemmän uusiutuvaa energiaa yhteisöissä, joissa toimimme. Näin lisäämme uusiutuvan energian vaihtoehtoja myös muille kyseisten yhteisöjen keskuudessa toimiville yrityksille. Sijoitamme konesalimme paikkoihin, joissa voimme käyttää ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Tämä on olennainen osa konesalisijaintiemme valintaprosessia.

Lataukset

Käyttörajoitukset: Kuvia voi käyttää vain kuvituskuvina Metaa koskevissa artikkeleissa.