Skip to content

Stephane Kasriel, kaupankäynnin ja rahoitusteknologian johtaja

Image of Stephane Kasriel, Head of Commerce and Financial Technologies

Stephane Kasriel työskentelee Metan kaupankäynnin ja rahoitusteknologian johtajana. Hänen tehtävänään on valvoa kaikkea kaupankäyntiin ja rahoitusteknologiaan liittyvää työtä Metan teknologioissa ja alustoilla. Hän aloitti työt Metan eli tuolloisen Facebookin palveluksessa vuonna 2020 maksujen apulaisjohtajana.

Stephane työskenteli aiemmin toimitusjohtajana Upwork-yrityksessä, jossa hän johti yrityksen pörssilistautumista vuonna 2018. Ennen toimitusjohtajan tehtäväänsä hän toimi Upworkin tuote- ja suunnittelutiimien päällikkönä. Stephane työskenteli PayPalilla ensin työntekijänä ja sittemmin myös mobiililiiketoiminnan globaalina kehitysjohtajana, kulutustuotteiden globaalina johtajana ja Ranskan PayPalin toimitusjohtajana. Hän on toiminut johtotehtävissä myös Fireclick- ja Zong-yrityksissä sekä Fireclick-yrityksen perustajana.

Stephanella on ollut tärkeitä tehtäviä erilaisissa organisaatioissa, kuten Maailman talousfoorumissa ja Kalifornian kuvernöörin Future of Work Commission -komissiossa. Hänellä on kauppatieteiden maisterintutkinto INSEAD-korkeakoulusta, tietojenkäsittelytieteen maisterintutkinto Stanfordista ja kandidaatin tutkinto Ranskan École polytechnique -korkeakoulusta.

Lataukset

Käyttörajoitukset: Kuvia voi käyttää vain kuvituskuvina Metaa koskevissa artikkeleissa.