Skip to content
YKSITYISYYDEN EDISTYMISPÄIVITYS

Olemme velvollisia suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja antamaan heille mahdollisuudet omien valintojen tekemiseen.

1. MITEN TEEMME SEN

Olemme perustaneet yksityisyydelle omistettuja tiimejä ja prosesseja, joiden avulla toteutamme yksityisyysasiat oikein, sillä se on tärkeää käyttäjillemme ja yrityksellemme.

Photo of Chief Privacy Officer of Product Michel Protti on Meta’s Menlo Park campus

”Olemme edistyneet merkittävästi, mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Olemme käynnistäneet monivuotisen ja jatkuvan työn, jolla pyrimme kehittämään kulttuuriamme, toimintaamme ja teknisiä järjestelmiämme siten, että ne kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä.”


– Michel Protti, tuotteiden yksityisyysjohtaja

Hallinta

Työtämme yksityisyyden parissa tukevat sisäiset hallintorakenteemme, jotka juurruttavat yksityisyyden ja tietojen käytön normit osaksi kaikkea yrityksemme toimintaa. Ulkoisesti riippumattomat hallintoelimet valvovat yksityisyysohjelmaamme ja käytäntöjämme.

Jatkaessamme yksityisyyden integrointia yrityksessämme liitämme tuoteryhmiin yksityisyystiimejä, jotka syventävät ymmärrystä yksityisyysasioista tarjoamalla asiantuntemusta kussakin tuote- ja yritysryhmässä. Tiimit ottavat ensisijaisen vastuun tuotteidemme yksityisyysvastuista.

Metan yksityisyys- ja tietokäytäntötiimiä johtaa tuotteiden yksityisyysjohtaja Michel Protti, ja se koostuu kymmenistä niin teknisistä kuin ei-teknisistä tiimeistä, jotka keskittyvät yksityisyyteen ja vastuullisiin tietokäytäntöihin.

Metan yksityisyys- ja tietokäytäntötiimillä on keskeinen rooli yrityksen pyrkimyksissä ylläpitää kattavaa yksityisyysohjelmaa. Sen tehtävänä on juurruttaa Metaan vastuullisia tietokäytäntöjä, ja tämän ajatuksen ohjatessa työtämme käyttäjät voivat ymmärtää, miten Meta käyttää heidän tietojaan, ja luottaa siihen, että heidän tietojaan käytetään tuotteissamme vastuullisesti.

Metan yksityisyys- ja tietokäytäntötiimi on kuitenkin vain yksi yrityksen monista organisaatioista, jotka ovat vastuussa yksityisyydestä. Metassa työskentelee tuhansia henkilöitä eri organisaatioissa ja rooleissa, jotka liittyvät esimerkiksi yleiseen käytäntöön ja lakiin. Nämä henkilöt pyrkivät sisällyttämään yksityisyyden periaatteen kaikkiin yrityksemme toiminnan muotoihin. Onnistuminen yksityisyyden toteuttamisessa on pitkälti kiinni eri osastojen yhteispanoksesta, ja uskomme, että kaikilla Metassa työskentelevillä henkilöillä on siinä oma vastuunsa.

Yksityisyys- ja tietokäytäntötiimiä johtaa Erin Egan, käytäntöjen yksityisyysjohtaja. Tiimi johtaa omaa osallistumistamme yksityisyyttä koskevaan globaaliin julkiseen keskusteluun, jossa käsitellään esimerkiksi uusia sääntelykehyksiä. Se myös varmistaa, että eri puolilla maailmaa toimivilta hallituksilta ja asiantuntijoilta saatu palaute otetaan huomioon tuotesuunnittelussa ja tietojen käyttöä koskevissa käytännöissä, myös yksityisyyden tarkistamisen aikana.

Jatkaessamme työtä tuotteidemme parantamiseksi ja yksityisyysinnovaatioiden tekemiseksi sovellamme itseemme korkeimpia mahdollisia vaatimuksia ja teemme yhteistyötä päättäjien ja tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme, että vastaamme heidän odotuksiinsa. Tätä varten yksityisyys- ja tietokäytäntötiimi kuulee useiden konsultointimekanismien kautta seuraavia ryhmiä:

 • yksityisyysneuvontaa antavat ryhmät, jotka toimivat alueellisina asiantuntijoina tai joilla on erikoistunutta asiantuntemusta tietystä aiheista, kuten mainoksista tai laajennetusta todellisuudesta eli XR:stä
 • työpajat, kuten tietoihin liittyvät keskustelut, ja muut monitahoisia yksityisyyskysymyksiä käsittelevät kokoontumiset
 • asiantuntijoiden jatkuvat konsultoinnit, jotka tapahtuvat osana tuotekehitystämme ja joista saadaan tietoja yksityisyyttä koskevaan pitkän aikavälin lähestymistapaamme
 • asiantuntijoiden yksityisyysaiheisen tutkimuksen ja puolesta puhumisen rahoitus, mukaan lukien yksityisyystutkimukseen ja XR-vastuuseen liittyvän apurahan muodossa
 • asiantuntijoiden rahoittaminen kanssamme järjestettäviä syventäviä konsultaatioita varten, jotta saisimme tietoa yksityisyysohjelmamme eri osa-alueiden parantamisesta.

Järjestämme myös säännöllisten keskustelujen sarjan tietosuojan ympäri maailmaa olevien johtavien asiantuntijoiden kanssa keskustellaksemme erilaisista tärkeistä tietosuojakäytäntöä koskevista aiheista.

Yksityisyyden lakitiimillä on keskeinen rooli ohjelmamme suunnittelussa ja jatkuvassa toteuttamisessa, ja se antaa neuvoja lainsäädännöllisistä vaatimuksista yksityisyyden tarkistamisen aikana.

Yksityisyysvaliokunta on Metan hallituksen riippumaton valiokunta, joka tapaa neljännesvuosittain varmistaakseen, että täytämme yksityisyyssitoumustemme asettamat vaatimukset. Valiokunta koostuu riippumattomista johtajista, joilla on paljon kokemusta vastaavissa valvontarooleissa toimimisesta.

He saavat säännöllisesti selvityksiä yksityisyysohjelmamme tilasta ja FTC-määräyksen noudattamisesta riippumattomalta yksityisyysasiantuntijajäseneltämme, jonka tehtävänä on jatkuvasti tarkistaa yksityisyysohjelmamme ja raportoida siitä.

Sisäisellä tarkastuksella pyritään saamaan riippumaton varmuus siitä, että yksityisyysohjelmamme ja sitä tukevan hallintakehyksen kokonaistila on hyvä.

Yksityisyyskoulutus

Tavoitteemme on varmistaa, että yksityisyys on kaikkien vastuulla Metalla. Osana tätä tavoitetta on jatkuvan yksityisyyteen liittyvän oppimisen edistäminen sekä koulutuksen että sisäisten yksityisyyskampanjoiden kautta.

Tärkeä osa yksityisyysoppimisen lähestymistapaamme toteutetaan yksityisyyskoulutuksen kautta. Yksityisyyskoulutuksessa käydään läpi yksityisyyden perustavat osatekijät. Koulutus on suunniteltu auttamaan kaikkia Metan työntekijöitä kehittämään kyky tunnistaa ja punnita yksityisyysriskejä. Verkko-oppimisena toteutettava vuosittainen yksityisyyskoulutus sekä uusien työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden yksityisyyskoulutukset tarjoavat tilannekohtaisia esimerkkejä siitä, miten yksityisyyttä koskevat kysymykset voidaan huomioida Metan yritystoiminnassa. Koulutuksiin kuuluu myös arviointi, jossa testataan tärkeiden yksityisyyden konseptien ymmärrystä. Koulutukset päivitetään ja toteutetaan vuosittain sen varmistamiseksi, että niihin kuuluu ydinkonseptien lisäksi ajankohtaisia tietoja.

Pakollisen perusyksityisyyskoulutuksemme lisäksi ylläpidämme luetteloa kaikesta tiedossa olevasta Metan toteuttamasta yksityisyyskoulutuksesta, johon kuuluu tietyissä tehtävissä toimiville henkilöille olennaisia aiheita. Investoimme jatkossakin tähän yksityisyyden koulutusohjelmaan, sillä jatkuvilla yksityisyys- ja tietoaiheisiin liittyvillä koulutusmahdollisuuksilla on keskeinen rooli vastuullisten tietokäytäntöjen juurruttamisessa Metalla.

Edistämme yksityisyyskoulutusta myös säännöllisellä yhteydenpidolla työntekijöihin. Yksityisyyskoulutuksen lisäksi julkaisemme jatkuvasti yksityisyyttä koskevaa sisältöä sisäisillä viestintäkanavilla, päivityksiä yksityisyyden johtajilta sekä sisäisiä kyselytilaisuuksia ja järjestämme erillisen yksityisyysviikon.

Yksityisyysviikolla autamme yrityksiä tarttumaan yksityisyyteen liittyviin kysymyksiin yhdessä. Sen aikana kuullaan niin sisäisiä kuin ulkoisia puhujia ja esitellään tärkeimpiä yksityisyyskäsitteitä ja prioriteetteja mukaansatempaavan sisällön ja viikon aikana järjestettävien tapahtumien kautta.

Moniin kohtaamiimme yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin ei ole olemassa helppoja tai hyvin määriteltyjä vastauksia, ja paras tapa aloittaa näiden vaikeiden ongelmien ratkaiseminen on kuunnella yrityksen ulkopuolelta tulevia asiantuntijoita. Kutsumme asiantuntijoita Metaan puhumaan tiimillemme omasta työstään ja yksityisyyteen liittyvistä näkökulmistaan. Näin koko yksityisyystiimimme voi saada säännöllisesti useilta yksityisyysasiantuntijoilta tietoja tärkeistä ja monimutkaisista aiheista.

Kun osallistumme ulkoisiin yksityisyystapahtumiin, kuten tietosuojapäivään, edistämme sisäistä tietoisuutta ja osallisuutta sisäisten kanavien kautta varmistaaksemme, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana ja oppia uutta yksityisyydestä.

Yksityisyysriskien tunnistaminen ja arviointi yrityksen laajuisesti

Loimme yksityisyysriskien hallinnointiohjelman arvioidaksemme käyttäjätietojen keräämistä, käyttöä, jakamista ja tallentamista koskevia yksityisyysriskejä. Tunnistamme sen avulla riskien teemoja, vahvistamme yksityisyysohjelmaamme ja valmistaudumme tuleviin vaatimustenmukaisuutta koskeviin aloitteisiin.

Varotoimet ja hallinta

Olemme suunnitelleet varotoimia, kuten menetelmiä ja teknisiä hallintatyökaluja, joilla pyrimme vastaamaan yksityisyysriskeihin, yksityisyyttä koskeviin odotuksiin ja sääntelyvelvoitteisiin.

Yksityisyyden red team

Olemme perustaneet yksityisyyden red teamin, jonka tarkoituksena on testata prosesseja ja teknologiaa ennakoivasti potentiaalisten yksityisyysriskien tunnistamiseksi. Yksityisyyden red team toimii kuten ulkoinen toimija, joka yrittää kiertää yksityisyydenhallintamme ja -suojauksemme varastaakseen luottamuksellisia tietoja. Näin voimme lisätä luottamusta Metan yksityisyyttä koskevaan lähestymistapaan.

Tapausten hallinta

Riippumatta siitä, kuinka järein toimin pyrimme vähentämään riskejä ja suojaamaan yksityisyyttä, tarvitsemme myös prosessin, jonka avulla voimme (1) tunnistaa, heikentääkö jokin tapahtuma mahdollisesti Metan vastuulla olevien tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä tai saatavuutta; (2) ottaa selvää näistä tilanteista; ja (3) suorittaa tarvittavat toimenpiteet tunnistamiemme aukkojen korjaamiseksi.

Tapausten hallintaohjelmamme toimii maailmanlaajuisesti tarkkaillakseen prosesseja, joiden kautta tunnistamme, arvioimme, vähennämme ja korjaamme yksityisyyttä koskevia tapauksia. Yksityisyys- ja tietokäytäntötiimi johtaa tapausten hallintaprosessia, mutta yksityisyystapaukset ovat Metassa kaikkien vastuulla. Monilla yrityksen tiimeillä, kuten laki- ja tuotetiimeillä, on tärkeitä tehtäviä. Investoimme jatkossakin aikaa, resursseja ja energiaa kehittääksemme monitasoista, jatkuvasti kehittyvää ohjelmaa. Alla nostamme esille kolme lähestymistapamme komponenttia.

Sovellamme käyttäjien ja heidän tietojensa suojaamisessa kerroksittaista ratkaisua, jossa pyrimme huomaamaan virheitä monien varotoimenpiteiden avulla. Olemme Metan suureen mittakaavaan nähden investoineet valtavasti sellaisten automaattisten työkalujen luomiseen ja käyttöönottoon, joiden tarkoituksena on auttaa meitä tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisia yksityisyystapauksia mahdollisimman varhain ja nopeasti. Näiden automaattisten järjestelmien kautta havaitut tapaukset merkitään reaaliajassa, jotta niihin olisi mahdollista vastata nopeasti. Jossain tapauksissa ne voidaan jopa saada korjautumaan itsestään.

Olivat automaattiset järjestelmämme sitten kuinka kykeneviä tahansa, tapausten ennakoiva tunnistaminen ja korjaaminen on aina pitkälti kiinni työntekijöidemme ahkeruudesta ja siitä, miten he valvovat tilannetta. Ohjelmistokehitystiimimme tarkistavat järjestelmiämme jatkuvasti tunnistaakseen ja korjatakseen tapauksia ennen kuin ne voivat vaikuttaa käyttäjiin.

Olemme vuodesta 2011 lähtien pitäneet käynnissä Bug Bounty -ohjelmaa, jossa ulkoiset tutkijat auttavat parantamaan tuotteidemme ja järjestelmiemme turvallisuutta ja yksityisyyttä ilmoittamalla meille mahdollisista tietoturvahaavoittuvuuksista. Ohjelma auttaa meitä skaalaamaan havainnointitoimintaa ja korjaamaan ongelmia nopeammin yhteisömme suojaamiseksi. Oikeutetuille osallistujille maksamamme palkkiot myös kannustavat laadukkaan tietoturvatutkimuksen jatkumiseen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 50 000 tutkijaa on liittynyt tähän ohjelmaan ja noin 1 500 tutkijaa 107 maasta on saanut palkkion. Heistä usea on sittemmin liittynyt Metan tietoturva- ja ohjelmistokehitystiimeihin ja jatkaa tätä työtä Metan yhteisön suojaamiseksi.

Vaikka olemme ottaneet käyttöön useita yksityisyyttä suojaavia toimia esimerkiksi tietojen valtuuttamattoman käytön varalta, jos tapaus ilmenee, pidämme läpinäkyvyyttä tärkeänä tapana rakentaa uutta luottamusta tuotteisiimme, palveluihimme ja prosesseihimme. Tapausten hallintaohjelmamme käsittää siksi virheiden korjaamisen ja niistä oppimisen lisäksi myös muita toimia. Se ohjeistaa antamaan käyttäjille tilanteen vaatiessa ilmoituksia, jotka voivat esimerkiksi olla yhteisöön vaikuttavista asioista kertovia julkaisuja uutishuoneessa tai Privacy Matters -blogissa. Lisäksi siinä ohjeistetaan työskentelemään viranomaisten kanssa löytämiemme tapausten korjaamiseksi.

Kolmannen osapuolen valvonta

Kolmannet osapuolet ovat ulkoisia kumppaneita, jotka tekevät yhteistyötä Metan kanssa mutta joita Meta ei omista tai ohjaa. Nämä kolmannet osapuolet sijoittuvat tyypillisesti kahteen luokkaan: ne, jotka tarjoavat Metalle palvelua, kuten sivuston suunnittelun tukea tarjoavat alihankkijat (”kolmannen osapuolen palveluntarjoajat”) ja ne, jotka ovat rakentaneet yritystoimintansa alustamme ympärille, kuten sovellus- tai API-kehittäjät. Voidaksemme vähentää yksityisyysriskejä kolmansilta osapuolilta, jotka saavat pääsyn henkilötietoihin, olemme kehittäneet erillisen kolmansien osapuolten valvonta- ja hallinnointiohjelman, jonka tehtävänä on valvoa kolmansien osapuolten riskejä ja toteuttaa asiaankuuluvia yksityisyysvarotoimia.

Olemme kehittäneet palveluntarjoajia varten kolmannen osapuolen arviointiprosessin, jolla voidaan arvioida ja vähentää yksityisyyteen kohdistuvaa riskiä Metassa. Prosessimme mukaan myös kyseisiä palveluntarjoajia sitovat sopimukset, joilla suojataan yksityisyyttä. Niiden riskiprofiili määrittää, miten niitä valvotaan ja arvioidaan ja mitä täytäntöönpanotoimia niihin tilanteen vaatiessa sovelletaan rikkomusten vuoksi. Seuraus voi esimerkiksi olla yhteistyön lopettaminen.

Olemme suunnitelleet virallisen prosessin sääntöjen toimeenpanemiselle tai yhteistyön lopettamiselle sellaisten kolmansien osapuolten osalta, jotka rikkovat yksityisyys- tai tietoturvasitoumuksiaan. Prosessiin kuuluu myös normeja ja teknisiä mekanismeja, jotka tukevat parempia kehittäjäkäytäntöjä alustallamme, kuten seuraavat:

 • Tietojen käytön tarkistus: Menettelytavat ja infrastruktuuri, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kolmannet osapuolet suorittavat vuosittaisen tietojen käytön tarkistuksen. Siinä kehittäjät vahvistavat käyttötarkoituksen ja käyttötavan kunkin sellaisen henkilötietojen tyypin osalta, jonka käyttöoikeutta he pyytävät tai joihin heillä yhä on käyttöoikeus. Heidän on lisäksi vahvistettava, että kukin tarkoitus ja käyttötapa noudattaa soveltuvia käyttöehtoja ja käytäntöjä. Olemme lisänneet kysymyksiä ja parantaneet logiikkaa vastausten paremman tarkkuuden ja kehittäjien paremman ymmärryksen varmistamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet uusia työkaluja keskittääksemme kehittäjäviestinnän ja kehittäjien lisätietopyynnöt yhteen paikkaan.
 • Kehittäjien vaatimustenmukaisuuden seuranta: Olemme kehittäneet teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja, joilla voidaan valvoa sekä jatkuvasti että ajoittain, että kehittäjät noudattavat alustan käyttöehtojamme. Kun havaitsemme rikkomuksen, ryhdymme standardisoituihin toimeenpanon toimenpiteisiin, joissa otamme huomioon rikkomuksen vakavuuden, luonteen ja vaikutuksen, kehittäjän haitallisen toiminnan tai rikkomushistorian sekä sovellettavan lainsäädännön arvioidessamme, mitä täytäntöönpanotoimea tilanne vaatii.
 • Tietosuojanormit: olemme myös kehittäneet kehittäjiä koskevien alan normien pohjalta tietoturvaperiaatteita, joiden avulla voidaan parantaa tietoturvakäytäntöjä alustallamme ja kehittäjäympäristössä yleisesti.
 • Developer Trust Center:Julkaisimme Developer Trust Center -sivun. Kyseessä on Meta for Developers -sivuston keskus, johon on koottu kolmannen osapuolen kehittäjille tarkoitettua materiaalia tietojen yksityisyydestä, tietoturvasta, alustan käyttöehdoista ja käytettävissä olevista valvontamekanismeista, kuten sovelluksen tarkistaminen, sovelluksen uudelleentarkistaminen, tietojen käytön tarkistus ja uusi tietosuojan arvio.

Ulkoisten tietojen väärinkäyttö ja haravoinnin läpinäkyvyys

Ulkoisten tietojen väärinkäyttötiimiimme kuuluu yli 100 henkilöä, joiden tehtävänä on havaita, tutkia ja estää käyttäytymismalleja, jotka voidaan yhdistää tietojen haravointiin. Haravoinnilla tarkoitetaan tietojen automaattista keräämistä sivustolta tai sovelluksesta, ja se voi olla joko valtuutettua tai valtuuttamatonta. Automaation käyttäminen tietojen käyttämiseen tai keräämiseen Metan alustoilta ilman lupaa rikkoo käyttöehtojamme.

Auttaaksemme käyttäjiä ymmärtämään, miten pyrimme torjumaan luvatonta haravointia, jaamme jatkuvia päivityksiä tekemistämme toimista, joilla torjumme tietojen väärinkäyttöä alustoillamme. Kerromme myös tavoista, joilla käyttäjät voivat parhaiten suojata tietojaan.

Suunnitelmanamme on jatkossakin julkaista lisää tietoa haravointia koskevista ratkaisuistamme ja jatkaa päivityksiä toimista, joilla pyrimme torjumaan luvatonta haravointia.

Olemme investoineet infrastruktuuriin ja työkaluihin, joiden ansiosta haravoijien on vaikeampi kerätä tietoja palveluistamme ja hyödyntää niitä, mikäli he kuitenkin onnistuvat saamaan niitä. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi liikennerajat ja tietorajat. Liikennerajat rajoittavat sitä, kuinka monesti henkilö voi olla vuorovaikutuksessa tuotteidemme kanssa tietyn ajan sisällä, kun taas tietorajat estävät henkilöitä saamasta enemmän dataa kuin mitä he tavallisesti tarvitsisivat tuotteidemme käyttämiseen.

Muutimme tapaa, jolla käytämme sisäisesti tuotettuja käyttäjä- ja sisältötunnisteita havaittuamme, että kyseisten tunnisteiden arvaaminen tai ostaminen on usein osa luvatonta haravointia. Loimme myös uudet pseudonymisoidut tunnisteet, jotka auttavat ehkäisemään luvatonta tietojenharavointia vaikeuttamalla tietojen arvaamista, yhdistämistä ja toistuvaa käyttöä.

Olemme estäneet päivittäin miljardeja epäiltyjä luvattomia haravointitoimia Facebookissa ja Instagramissa. Olemme suorittaneet erilaisia valtuuttamattomien haravoijien vastaisia toimenpiteitä esimerkiksi estämällä tilejä ja pyytämällä, että haravoituja tietoja isännöivät yritykset poistavat ne. Tiimimme toteutti yli 1 000 tutkimusta ja ryhtyi yli 1 200 toimeenpanotoimeen toukokuun 2020 ja marraskuun 2022 välillä.

Yksityisyyden tarkistaminen

Yksityisyyden tarkistaminen on olennainen osa uusien ja päivitettyjen tuotteiden, palveluiden ja käytäntöjen kehittämistä Metassa. Tämän prosessin kautta arvioimme tapaa käyttää ja suojata tietoja osana uusia tai päivitettyjä tuotteita, palveluita ja käytäntöjä. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset yksityisyysriskit, joihin liittyy henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai jakamista, ja kehittämään keinoja näiden riskien vähentämiseksi. Prosessin tavoitteena on maksimoida tuotteidemme ja palveluidemme hyödyt yhteisöllemme ja samalla pyrkiä tunnistamaan ja vähentämään potentiaalisia riskejä ennakoivasti. Toimintojenvälistä yhteistyöprosessia johtaa yksityisyyden tarkistustiimimme, joka koostuu ryhmästä sisäisiä yksityisyysasiantuntijoita. He edustavat laki- ja käytäntötiimejä sekä muita osastojen välisiä tiimejä, joilla on kokemusta tuotteista, ohjelmistosuunnittelusta, sääntelystä, tietoturvasta ja käytännöistä. Tämä ryhmä vastaa yksityisyyden tarkistamista koskevista päätöksistä ja suosituksista.

Prosessin aikana osastojen välinen tiimi arvioi projekteihin liittyviä potentiaalisia yksityisyysriskejä ja päättää, onko riskien huomioimiseksi tehtävä muutoksia ennen kuin projekti voidaan julkaista. Jos osastojen välisen tiimin jäsenet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, mitä pitäisi tehdä, tiimi eskaloi asian keskusjohdon tarkistettavaksi ja siitä seuraavaksi toimitusjohtajalle, jos ratkaisu tätä vaatii.

Uusien tai muokattujen tuotteiden, palveluiden tai käytäntöjen kehitystyötä ohjaavat yksityisyyden tarkistamisprosessissa sisäiset yksityisyysodotuksemme:

 1. Käyttötarkoituksen rajoittaminen: tietoja tulisi käsitellä vain rajoitettuun ja selvästi määriteltyyn tarkoitukseen, jolla on arvoa käyttäjille.
 2. Tietojen minimointi: kerää ja luo tietoja niin vähän kuin se vain on mahdollista selvästi määriteltyjen tarkoitusten tukemiseksi.
 3. Tietojen säilyttäminen: säilytä tietoja vain niin kauan kuin se on oikeasti tarpeen selvästi määriteltyjen tarkoitusten tukemiseksi.
 4. Ulkoisten tietojen väärinkäyttö: suojaa tietoja väärinkäytöltä, vahingossa tapahtuvalta menetykseltä ja valtuuttamattomien kolmansien osapuolien pääsyltä.
 5. Läpinäkyvyys ja hallinta: Ilmoita tuotteen toiminta ja tietokäytännöt ennakoivasti, selkeästi ja rehellisesti. Anna käyttäjille mahdollisuus käytäntöjämme koskevaan hallintaan aina kun se on mahdollista.
 6. Tietojen tarkasteleminen ja hallinnointi: anna käyttäjille mahdollisuus tarkastella ja hallinnoida heistä keräämiämme tai luomiamme tietoja.
 7. Oikeudenmukaisuus: luo tuotteita, jotka tunnistavat ja vähentävät riskejä heikossa asemassa oleville väestöryhmille, ja varmista, että käyttäjille luodaan arvoa.
 8. Vastuu: ylläpidä sisäistä prosessia ja teknistä hallintaa kaikkien päätöstemme, tuotteidemme ja käytäntöjemme osalta.

Olemme myös investoineet teknisiin tarkistuksiin ja työkaluihin tukeaksemme yksityisyyden tarkistusprosessin toimintaa suuressa mittakaavassa:

 • Keskitetyt työkalut: Kehitimme keskitetyn työkalun, jota käytetään koko hankkeen yksityisyyden tarkistamisen aikana. Sen avulla tiimit voivat hallinnoida kaikkia lähettämiinsä yksityisyyden tarkistustietoihin liittyviä näkökulmia. He voivat esimerkiksi hakea ja hallinnoida ulkoisia sitoumuksia, joita olemme tehneet yrityksenä.
 • Toteuttamisen tarkistus: Olemme suunnitelleet teknisen toteuttamisen tarkistuksen, jotta voimme ennen tuotteen julkaisua analysoida, vahvistaa ja dokumentoida yksityisyyttä vähentävien tekijöiden ja yksityisyyssitoumusten teknisen toteutuksen. Metan ohjelmistojen luomisessa käyttämiimme työkaluihin integroituna tämä prosessi antaa mahdollisuuden vahvistaa, että yksityisyyden tarkistuksessa sovitut asiat on toteutettu.
2. SISÄÄNRAKENNETUN YKSITYISYYDEN TULOKSET

Investoimme jatkuvasti tuoteinnovaatioihin, jotka tuottavat käyttäjillemme hyödyllisiä yksityisyys- ja hallintaominaisuuksia.

Another photo of Meta CEO Mark Zuckerberg addressing employees at an outdoor town hall

”Tuotteemme ovat parempia, vahvempia ja turvallisempia, koska rakennamme yksityisyyden suojan syvälle koodiimme.”


– Naomi Gleit, tuotepäällikkö

Pidämme käyttäjien yksityisyyden suojaamisen toimintamme ytimessä, kun rakennamme tuotteitamme ja päivitämme niitä säännöllisesti. Tämä tapahtuu kehittämällä oletusarvoisia asetuksia ja hallintatyökaluja, joiden avulla käyttäjien on helppo määrittää itselleen sopivin yksityisyyden taso. Lisäksi asetamme yksityisyyden uusien tuotteiden kehittämisen keskiöön.

Metan visiona on yksityisyyskeskeinen alusta, ja uskomme, että käyttäjien muiden henkilöiden kanssa käymän henkilökohtaisen ja yksityisen yhteydenpidon tulisi olla turvallista. Meille on hyvin tärkeää tarjota käyttäjille mahdollisuus viestiä yksityisesti kavereiden ja omaisten kanssa ilman pelkoa siitä, että joku muu voisi nähdä heidän henkilökohtaisia keskustelujaan.

Tarjoamme tällä hetkellä yksityistä yhteydenpitoa WhatsAppin, Messengerin ja Instagramin suorien viestien kautta. WhatsAppin päästä päähän -salaus varmistaa, että vain sinä ja keskustelukumppanisi voitte lukea tai kuunnella lähetettyä sisältöä – ei kukaan muu. Messengerissä ja Instagramin suorissa viesteissä voit myös halutessasi suojata omat ja keskustelukumppanien viestit päästä päähän -salauksella.

Kuluneen vuoden aikana julkaisimme lisäominaisuuksia Messengerin valinnaisille päästä päähän salatuille keskusteluille. Messengerissä julkistimme myös, että aloitimme viestien suojatun tallennustilan ja oletusarvoisen päästä päähän -salauksen testaamisen. Laajensimme Instagramin suorien viestien valinnaista päästä päähän -salausta asettaen Ukrainan etusijalle vuoden 2022 alussa.

Odotamme, että jatkossa käyttäjät viestivät keskenään Metan verkostossa ensisijaisesti Messengerin, Instagramin suorien viestien ja WhatsAppin tulevien versioiden kautta. Olemme keskittyneet tekemään kaikista näistä sovelluksista entistä nopeampia, yksinkertaisempia ja turvallisempia yksityisten keskustelujen osalta ja myös päästä päähän -salausta käytettäessä. Suunnitelmanamme on lisätä tapoja, joilla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kavereiden ja ryhmien kanssa yksityisesti. Tarjoamme myös useita Metaan kuuluvia viestintäalustoja tuodaksemme käyttäjiä yhteen tavalla, jossa korostuu henkilökohtaisuuden sijaan yhteisöllisyys. Tällaisia ovat Facebook ja metaversumi Quest-laitteilla tai Horizon-maailmoissa, Facebook-ryhmien jäsenten keskustelut yhteisökeskusteluissa ja videoiden yhteiskatselu livestriimissä. Osa näistä alustoista voi tarjota käyttäjille mahdollisuuden henkilökohtaisia mieltymyksiä vastaavaan mukauttamiseen tai vaatia eheyttä edistäviä lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että yhteisönormeja noudatetaan.

Meillä on yli 2 miljardia käyttäjää, ja annamme heille mielellämme lisää vaihtoehtoja yksityisyytensä suojaamiseen. Käyttäjillä tulisi olla oikeus halutessaan räätälöidä kokemuksensa, ja meillä on velvollisuus tukea käyttäjiä laatimalla selkeä ja perusteellinen lähestymistapa yksityisyyteen. Pyrimme tähän tarjoamalla heille turvallisimmat yksityiset viestikokemukset kavereiden kanssa käytävään yhteydenpitoon.

Olemme ottaneet käyttöön katoavien viestien asetuksen WhatsAppissa ja Messengerissä. Kahdenkeskisten keskusteluiden osallistujista kumpi tahansa voi ottaa katoavat viestit käyttöön tai pois käytöstä. Ryhmissä hallinta on ylläpitäjien käsissä.

Tuotetiimimme tunnistaa, että nuorilla on muista poikkeavia yksityisyystarpeita, ja kiinnittää siksi erityistä huomiota nuorten yksityisyyteen. Tavoitteenamme on tarjota palveluja, jotka kunnioittavat niitä käyttävien nuorten etuja, tekemällä yhteistyötä ja neuvottelemalla vanhempien, sääntelyviranomaisten, päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa.

Pyrimme eri menetelmien avulla tarjoamaan nuorille Meta-tuotteiden etuja ja samalla varmistamaan heidän turvallisuutensa ja sen, että tuotteissamme yleisesti noudatetaan ikään sopivia järjestelyjä.

Olemme viime aikoina pyrkineet edistämään nuorten yksityisyyttä esimerkiksi harkitsemalla erilaisia ikään perustuvia oletusasetuksia Facebookissa ja Instagramissa. Näin mahdollisesti epäilyttävien tilien on vaikeampi löytää nuoria ja mainostajilla on tavallista rajoitetummat mahdollisuudet kohdentaa mainoksia nuorille. Olemme aloittamassa testit uusista tavoista vahvistaa käyttäjiemme ikä suojellen samalla heidän yksityisyyttään. Yhteistyössä Yotin kanssa tarjoamme tietyillä alueilla ja tietyissä käyttötapauksissa oleville käyttäjille mahdollisuuden vahvistaa ikänsä kasvoihin perustuvan ikäarviointiteknologian avulla. Julkaisimme myös perhekeskuksen Instagramille ja Questille. Keskuksesta löytyvät ensimmäiset valvontakokemuksemme, joiden avulla vanhemmat ja huoltajat voivat ottaa enemmän osaa nuorten verkkokokemuksiin vanhempien valvontatyökalujen ja asiantuntijoiden tukemien oppimisresurssien avulla. Teimme suoraa yhteistyötä nuorten, vanhempien, huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa tuotekehitysprosessin aikana TTC Labsin maailmanlaajuisen yhteissuunnitteluohjelman kautta. Julkaisimme maailmanlaajuisen aloitteen keskeiset tulokset toimialaraportissa. Messenger Kids tarjoaa nuorimmille käyttäjillemme iälleen sopivan viesti- ja yhteydenpitokokemuksen, jonka hallintaominaisuuksien avulla vanhemmat voivat valvoa ja tarkastella lastensa toimintaan liittyviä asioita.

Haluamme nuorten nauttivan Meta-tuotteista heidän yksityisyydestään ja turvallisuudestaan tinkimättä. Kuulemme jatkossakin nuoria, vanhempia, lainsäätäjiä ja muita asiantuntijoita luodaksemme tuotteita, jotka sopivat nuorille ja joihin vanhemmat voivat luottaa.

Lisäsimme Metan uusiin Meta Quest Pro -virtuaalilaseihin sisään suunnatut anturit viestinnän, mukavuuden, itseilmaisun ja immersion parantamiseksi. Yksi tärkeä ominaisuus, jonka anturit mahdollistavat, on silmäseuranta. Tärkeänä osana Meta Quest Pron silmäseurannan suostumustoimintoja hankimme yksityisyyden puolestapuhujilta palautetta hyväksyntäruudun muotoilusta ja kielenkäytöstä sekä suunnitelmistamme tarjota kyseisille ominaisuuksille valinnaisia yksityisyyden hallintatoimintoja sekä järjestelmä- että sovellustasolla. Kerromme lisää lähestymistavastamme silmäseurannan vastuulliseen kehittämiseen ja yhteistyöstämme maailmanlaajuisen tutkimus- ja käytäntöyhteisön kanssa Meta Quest Pron julkistamisen yhteydessä julkaisemassamme raportissa.

Vuonna 2022 julkaisimme raportin, jossa punnitsimme yksityisyyden periaatteita, joita meidän on harkittava parantaessamme tuotteidemme turvallisuutta ja eheyttä. Havainnollistimme tapaamme miettiä näitä yksityisyyden periaatteita käytännössä jakamalla viisi tapaustutkimusta, joissa kerromme muutamasta suurimmasta sovellusperheemme kohtaamasta turvallisuushaasteesta. Vihapuheen vähentämistä Facebookissa ja Instagramissa koskevassa tapaustutkimuksessa selitämme esimerkiksi, että minimointi on olennainen yksityisyyden perusperiaate kehittäessämme kyseisen yhteisönormien rikkomuksen tunnistavia automaattisia järjestelmiä. Uskomme, että voimme saavuttaa tavoitteemme poistaa vihapuhetta käyttäen sääntöjen toimeenpanossa ensisijaisesti sisältötietoja tilien henkilökohtaisten tietojen sijaan.

Pyrkiessämme läpinäkyvään viestintään haluamme tarjota ulkoista koulutusta, joka parantaa käyttäjien käsitystä ja tietoisuutta käytännöistämme, ja varmistaa, että tiedot ovat helposti saatavilla ja löydettävissä.

 • Tietosuojakäytäntö kuvaa, miten Meta kerää, käsittelee, käyttää, tallentaa ja jakaa henkilökohtaisia tietoja. Tietosuojakäytäntöämme on hiljattain päivitetty, jotta voisimme määritellä tietokäytäntömme entistä helppolukuisemmin ja tarjota enemmän läpinäkyvyyttä kertomalla nykyisistä käytännöistämme, tarjoamalla käyttäjille käytännön esimerkkejä, hyödyntämällä audiovisuaalisia resursseja ja sisällyttämällä tekstiin helppokäyttöiset linkit asianomaisiin asetuksiin. Pyrimme näillä käytäntöön tehdyillä muutoksilla lisäämään käyttäjien sitoutumista ja tarjoamaan käyttäjille työkaluja, joita he tarvitsevat tietoihin perustuvien yksityisyyspäätösten tekemiseen ja tietojen yksityisyyttä koskevien oikeuksiensa käyttämiseen.
 • Tietosuojakeskus auttaa käyttäjiä ymmärtämään käytäntöjämme, jotta he voivat tehdä tietoihin perustuvia yksityisyyspäätöksiä heille sopivimmalla tavalla. Tarjoamalla tietoja sekä pääsyn yksityisyys- ja tietoturva-asetuksiin huomioimme yleisimpiä yksityisyyteen liittyviä huolia niiltä miljardeilta henkilöiltä, jotka viettävät aikaa alustoillamme joka päivä. Tietosuojakeskuksessa on useita moduuleita, kuten jakaminen, kerääminen, käyttäminen, turvallisuus, nuoret ja mainokset, joilla ongelma tai huoli yhdistetään asiaankuuluviin yksityisyys- ja tietoturva-asetuksiin, joita olemme rakentaneet sovelluksiimme ja palveluihimme vuosien mittaan. Keskus on Facebookin mobiiliverkko- ja pöytäkoneversioiden Asetukset ja yksityisyys -osiossa tai yksityisyyden ja tietoturvan sivustollamme.
 • Uutishuoneen yksityisyysosiossa tarjoamme lisätietoja siitä, miten olemme lähestyneet yksityisyyttä tiettyjen ominaisuuksien tai ongelmien osalta. Muissa tapauksissa tarjoamme käyttäjille tuotteiden sisäisiä ilmoituksia tai kontekstuaalista yksityisyysasetuksiin liittyvää koulutusta, jotta voimme auttaa heitä ymmärtämään tietojenkäsittelytoimintaamme ja tapoja, joilla käytämme heidän tietojaan heidän kokemustensa parantamiseksi.

Tarjotaksemme käyttäjille lisää läpinäkyvyyttä ja hallintaa olemme kehittäneet useita yksityisyystyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat selvittää, mitä he jakavat ja miten heidän tietojaan käytetään.

 • Turvallisuustarkastus esittelee käyttäjille Facebookin tärkeät yksityisyys- ja turvallisuusasetukset, jotka auttavat vahvistamaan tilin turvallisuutta ja hallinnoimaan, kuka näkee käyttäjän jakamat asiat ja miten hänen tietojaan käytetään.
 • Facebookin ulkopuolinen toiminta tarjoaa yhteenvedon toiminnasta, jota yritykset ja organisaatiot jakavat meille käyttäjien vuorovaikutuksista, kuten vierailuista sovelluksessa tai sivustolla, ja antaa käyttäjille mahdollisuuden katkaista aiemman toiminnan yhteyden tiliinsä.
 • Tarkastele tietojasi -ominaisuus tarjoaa käyttäjille paikan, jossa he voivat tarkastella Facebook-tietojaan keskitetysti. Olemme sittemmin pyrkineet helpottamaan tietojen ymmärtämistä järjestelemällä tietoluokkia uudelleen entistä tarkempiin alaluokkiin, kuten Mainostiedot, Yhteydet ja Facebookin ulkopuoliset sovellukset ja sivustot. Lisäsimme myös hakutoiminnon, jotta käyttäjien on helpompaa löytää tietoluokkia, ja lisätietoja siitä, miten tietojasi saatetaan käyttää Facebook-kokemuksen räätälöimiseksi.
 • Toimintalokin avulla käyttäjät voivat arkistoida tai poistaa vanhoja julkaisujaan keskitetysti. Saimme palautetta yksityisyyden asiantuntijoilta ja henkilöiltä rajoituksista, jotka liittyivät vanhojen julkaisujen, kuvien ja muun sisällön joukkohallinnointiin. Loimme siksi arkistointiasetuksen sisällölle, jota et enää halua muiden näkevän Facebookissa mutta haluat ehkä pitää itselläsi.
 • Hallinnoi toimintaa -osiossa käyttäjät voivat joukkohallinnoida julkaisuja suodattimilla, jotka auttavat lajittelemaan ja löytämään etsittyä sisältöä, kuten tiettyihin henkilöihin liittyviä tai tietylle aikavälille sijoittuvia julkaisuja. Siinä on myös poistoasetus, joka tarjoaa pysyvämmän ratkaisun antamalla käyttäjien siirtää vanhoja julkaisuja roskakoriin joukoissa. Kun 30 päivää on kulunut, roskakoriin siirretyt julkaisut poistetaan, ellei käyttäjä päätä poistaa niitä manuaalisesti tai palauttaa niitä ennen automaattista poistoa.
3. INVESTOINNIT TULEVAAN

Investoimme teknologisiin innovaatioihin, jotka tuottavat käyttäjillemme yksityisyyshyötyjä.

”Investoiminen infrastruktuuriin auttaa meitä varmistamaan, että yksityisyys on keskeisessä osassa kaikkea, mitä rakennamme. Sen avulla voimme jatkaa innovatiivisten ja arvokkaiden tuotteiden rakentamista ihmisiä varten yksityisyyden kannalta turvallisella tavalla.”


Michel Protti, tuotteiden yksityisyysjohtaja

Photo of two people collaborating

Metan yksityisyys- ja tietokäytäntötiimi ja infrastruktuuritiimi tekevät läheistä yhteistyötä rakentaakseen yksityisyyden tiedostavaa infrastruktuuria: skaalautuvia ja innovatiivisia infrastruktuuriratkaisuja, joiden avulla teknikkojen on helpompi vastata yksityisyysvaatimuksiin tuotteita rakentaessaan. Investointi mahdollistaa myös automaation käytön lisäämisen sen sijaan, että vahvistaisimme yksityisyysvastuidemme toteutumisen käyttäen ihmistyötä ja manuaalisia prosesseja.

Vähennämme aktiivisesti keräämiemme käyttäjätietojen määrää ja käyttöä Metassa innovatiivisten työkalujen ja teknologioiden avulla.

Olemme sitoutuneet juurruttamaan Metalle hyviä tuote- ja suunnittelutapoja varmistaaksemme, että poistamme vähälle käytölle jääneitä ominaisuuksia asiaankuuluvasti ilman, että se vaikuttaa käyttökokemukseen. Olemme esimerkiksi julkaisseet työkaluja, joiden avulla teknikkomme voivat poistaa tuotteita ja koodia turvallisemmin luomatta vahingossa virheitä. Työkalut käyttävät automaatiota ja älykästä päätöslogiikkaa tunnistaakseen, mitä teknikkojen on poistettava manuaalisesti. Lisäksi yhdistämme tietojen keräämisen ja säilytyksen käyttäjien tuotehyötyihin. Poistimme Facebookista alhaisen käyttöasteen vuoksi muutamia sijaintiin perustuvia ominaisuuksia: arkaluontoiset profiilikentät, sijaintihistorian, taustasijainnin, säävaroitukset ja lähellä olevat kaverit. Näiden toimien avulla Meta voi poistaa tiedot, kun niitä ei enää tarvita, ja välttää tarpeettomien tietojen keräämistä.

Tuotteiden poiston ja poistokäytäntöjen tehostamisen lisäksi jatkamme investointeja yksityisyyttä parantaviin teknologioihin. Ne perustuvat edistyneisiin kryptografisiin ja tilastollisiin menetelmiin, jotka auttavat pitämään keräämämme, käsittelemämme ja käyttämämme tiedot mahdollisimman vähäisinä. Sovelletun tietosuojatekniikan tiimimme kehittää yksityisyyttä parantavia teknologioita Metan tiimeille. Kehityksessä keskitytään tärkeisiin alueisiin, kuten tietojen tekemiseen tunnistamattomiksi keräysvaiheessa ja päästä päähän -salauksen käyttöönoton mahdollistamiseen tiimeille niiden tuotteissa ja palveluissa.

Esimerkiksi yksityisyyttä parantava Anonymous Credential Service (ACS) -teknologia, jonka lähdekoodista teimme äskettäin avointa, mahdollistaa asiakkaille käyttäjien todennuksen palvelua varten paljastamatta käyttäjän henkilöllisyyttä. Hyödynsimme nimetöntä todennusteknologiaa luodaksemme säilön, jonka avulla teknikkojen on helppo ottaa ominaisuus käyttöön. Tämä vähentää huijauksia, suojaa yksityisyyttä ja vähentää kerättyjen tietojen määrää.

Jotta voisimme luoda teknisiä ratkaisuja, jotka kykenevät mukautumaan kehittyviin yksityisyyttä koskeviin odotuksiin, meidän on ensin tehtävä niiden pohjaksi huomattavaa teknistä työtä esimerkiksi parantamalla tapaa, jolla hallinnoimme tietoja niiden koko elinkaaren aikana. Yksi esimerkki tästä on laajamittainen työ, jota olemme tehneet tietojen poistokäytäntöjen nopeuttamiseksi ja vahvistamiseksi tilanteissa, joissa käyttäjä pyytää tietojen poistamista.

Käyttäjät odottavat, että heidän tietonsa poistetaan pyynnöstä asianmukaisesti. Alamme tämänhetkinen ratkaisu tietojen poistamiseen on kuitenkin työläs, sillä kehittäjien on manuaalisesti kirjoitettava yksitoikkoista koodia, jossa täytyy huomioida tuotteen kaikki päivitykset tai muutokset ja varmistaa, että poistologiikka pätee yhä. Nykyisen hajautetun tietotallennuksen monimutkainen arkkitehtuuri jättää myös tilaa mahdollisille virheille.

Olemme luoneet kehyksen ja infrastruktuurin, joka on suunniteltu lieventämään sellaisten virheiden riskiä, joita kehittäjien liian manuaalisesta työskentelyprosessista voi seurata. Ohjelmistosuunnittelijat kommentoivat kerättäviä tietoja tarkoitetulla poistokäyttäytymisellä esimerkiksi muodossa ”Kun käyttäjä poistaa julkaisun, poista myös kaikki kommentit”. Kehyksemme ja infrastruktuurimme käsittelee sitten poistot, jotka on suoritettava useissa tietovarastoissa korkeilla luotettavuusstandardeilla. Kun annamme ohjelmistosuunnittelijoille mahdollisuuden helpottaa poistoja tämän teknisen infrastruktuurin avulla, se auttaa meitäkin varmistamaan, että huomioimme poistamisen tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa.

Käsittelemme tällä infrastruktuurilla jo miljardeja poistoja päivittäin ja investoimme laajaan kattavuuteen kaikissa Metan järjestelmissä.

Käytämme tekoälyä räätälöinnin, suositusten ja sijoituksen kaltaisiin taustapalveluihin, jotka auttavat meitä tarjoamaan tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjille saumattoman ja mukautettavan kokemuksen. Käyttäjille tulee mielestämme antaa työkalut ja resurssit, jotka auttavat heitä ymmärtämään, miten tekoäly toimii ja miten se vaikuttaa heidän tuotekokemuksiinsa. Esittelemme alla muutamia esimerkkejä.

Tekoälyn järjestelmäkortit

Ymmärrämme, että tarjotaksemme tekoälyjärjestelmiämme koskevaa läpinäkyvyyttä meidän on oltava tietoisia kaikista yleisötyypeistä. Käyttäjillä, koneoppimisen kehittäjillä ja tekoälyä koskevien lakien säätäjillä on kaikilla eri tarpeet tekoälyn läpinäkyvyyteen ja selitettävyyteen liittyen. Tekoälyn järjestelmätason läpinäkyvyys on yksi tapa, jolla tutkimme paremman selitettävyyden mahdollisuuksia. Ilmoitimme tämän matkan seuraavasta vaiheesta julkaistessamme tekoälyn järjestelmäkorttityökalun prototyypin, joka on suunniteltu tarjoamaan tietoja tekoälyjärjestelmän pohjalla olevasta arkkitehtuurista ja selventämään tekoälyn toimintaa perustuen yksilön historiaan, valintoihin, asetuksiin ja muihin tietoihin. Järjestelmäkortin pilotti, jonka kehitimme ja jonka testaamista jatkamme, on tarkoitettu Instagram-syötteen sijoitukseen. Se erittelee prosessin, jossa käyttäjän seuraamien tilien julkaisut, joita hän ei ole vielä nähnyt, sijoitetaan sen mukaan, kuinka todennäköisesti hän on niistä kiinnostunut. Julkaisimme tekoälyn järjestelmäkortin myös erilaisesta järjestelmästä, joka tunnistaa kaupankäynnin trendejä Metan laajan sisällöntuottajaverkoston Social Commerce Graphin avulla.

Tällä hetkellä tutkimme ja testaamme kykyämme luoda tekoälyn järjestelmäkortteja suuressa mittakaavassa luodaksemme toistokelpoisen prosessin, jolla voimme selittää monimutkaisia tekoälyjärjestelmiä ja parantaa siten käyttäjien ymmärrystä siitä, miten heidän päivittäin käyttämänsä teknologiat toimivat.

Kehitämme uusia työkaluja tehdäksemme tekoälystä helpommin selitettävää

Pyrkimys tehdä tekoälystä helpommin selitettävää on osa toimialojen ja tieteenalojen välistä keskustelua. Yritykset, sääntelyviranomaiset ja tutkijat testaavat tapoja viestiä tekoälyn toiminnasta aiempaa selvemmin erilaisten opastusten ja kehysten kautta, jotka voivat kasvattaa tavallisten ihmisten tekoälytietämystä. Koska tekoälyjärjestelmät ovat monimutkaisia, on sekä tärkeää että haasteellista kehittää dokumentaatiota, joka huomioisi jatkuvasti käyttäjien tarpeen läpinäkyvyydelle ja heidän toiveensa siitä, että he saisivat tietoa näistä asioista helppotajuisella tavalla. Siksi tietolomakkeilla, mallikorteilla, järjestelmäkorteilla ja tiedotteilla on eri yleisöt. Olemme toteuttaneet Open Loop -ohjelmamme välityksellä yhteistyöhankkeita kehittäjien ja lainsäätäjien kanssa kehittääksemme ja testataksemme yhdessä tekoälyn läpinäkyvyyden ja selitettävyyden käytäntöprototyyppiä. Prototyypissä keskityimme eri kohderyhmien tarpeisiin ja niiden toivomiin läpinäkyvyyden tasoihin eri tuotekokemuksissa. Julkaisimme myös yhdessä TTC Labsin kanssa raportin People-centric approaches to algorithmic explainability (Ihmiskeskeiset lähestymistavat algoritmien selitettävyyteen).

Keskitymme matkallamme merkityksellisiin tekoälyn läpinäkyvyyden aloitteisiin, joista on hyötyä useille kohderyhmille. Toivomme, että niin asiantuntijat kuin muutkin voivat ymmärtää tekoälyn järjestelmäkortteja ja että ne tarjoaisivat hyödyllisen näkökulman tekoälyjärjestelmien ja ihmiskäyttöliittymän välisestä monimutkaisesta maailmasta tavalla, jota Meta voi toistaa ja skaalata. On erittäin mutkikasta tarjota kehys, joka on samanaikaisesti teknisesti tarkka, kykenevä selittämään tekoälyjärjestelmien toiminnan nyanssit Metan mittakaavassa ja helposti ymmärrettävä tavallisten teknologioitamme käyttävien ihmisten näkökulmasta –varsinkin kun pyrimme kehittämään uusinta teknologiaa entistä edistyneemmäksi.

4. JATKUVA SITOUTUMINEN YKSITYISYYTEEN

Pidämme yksityisyyttä erittäin tärkeänä ja olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen.

”Onnistuminen yksityisyyden toteuttamisessa on kiinni yrityksemme jatkuvasta yhteispanoksesta, ja tavoitteen edistäminen on kaikkien Metassa toimivien henkilöiden velvollisuus.” – Michel Protti, tuotteiden yksityisyysjohtaja

Käyttäjien tietojen ja yksityisyyden suojaaminen on elintärkeää liiketoiminnallemme ja tulevaisuutta koskevalle näkemyksellemme. Sen saavuttamiseksi jalostamme ja parannamme yksityisyysohjelmaamme ja tuotteitamme jatkuvasti vastatessamme kasvaviin odotuksiin ja teknologian kehitykseen. Etsimme ratkaisuja ennennäkemättömiin haasteisiin yhteistyössä lainsäätäjien ja tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa ja viestimme kehityksestä työn jatkuessa.