Skip to content

We doen er alles aan om mensen veilig te houden en positieve impact te hebben.

Mensen die naast elkaar staan en lachen.

Onze technologieën verbinden mensen van over de hele wereld, creëren mogelijkheden en geven miljarden mensen een stem. We nemen maatregelen om onze platformen veilig te houden en iedereen een plek te geven.

Group of people putting hands together with a sign that reads, Post removed for hate speech or symbols.

Veiligheid en expressie

We verwijderen inbreukmakende inhoud en zorgen voor minder desinformatie. Zo helpen we je veilig contact te leggen en te delen.

Meer informatie

Hoogtepunten

  • Bij Meta werken meer dan 40.000 mensen aan veiligheid en beveiliging
  • We detecteren miljarden nepaccounts en schakelen ze uit. We rapporteren dit openbaar in het Transparantiecentrum
Artist looking at phone with a sign that says, Privacy Checkup.

Gegevens en privacy

We stellen je in staat keuzes te maken over de manier waarop je gegevens worden gebruikt. Dit zorgt voor meer gepersonaliseerde ervaringen en sterkere privacybescherming.

Meer informatie

Hoogtepunten

  • Tientallen miljoenen mensen gebruiken elke maand de tool Privacycontrole
  • Het Privacycentrum zorgt ervoor dat onze tools eenvoudiger te vinden zijn
Voting Information Center page on phone.

Voorbereiden op verkiezingen

We zetten ons in om onze platformen te beveiligen, transparantie te bieden en mensen de kracht te geven om te stemmen.

Meer informatie

Hoogtepunten

  • We bestrijden buitenlandse inmenging en binnenlandse beïnvloeding.
  • We verstrekken betrouwbare informatie over verkiezingen via het Verkiezingsinformatiecentrum en stemwaarschuwingen.
Couple sitting outside with sunglasses and a sign that reads, Visit the COVID-1 Information Center.

COVID-19

We hebben meer dan 2 miljard mensen geholpen om betrouwbare informatie over de pandemie te vinden en bieden tools en informatiebronnen om community's te helpen veilig en verbonden te blijven.

Meer informatie

Hoogtepunten

  • We hebben COVID-19-gegevens verstrekt aan meer dan 450 organisaties
  • Sinds december 2020 hebben we 15 miljoen onjuiste claims over de crisis verwijderd

Het metaversum op verantwoordelijke wijze ontwikkelen

We ondersteunen makers en ontwikkelaars van over de hele wereld om het metaversum tot leven te brengen en we stellen beleidsregels en principes op als rode draad voor onze aanpak voor innovatie.

Woman playing with Meta Quest VR headset.

Meta Immersive Learning

We investeren $ 150 miljoen in AR/VR-training en -informatiebronnen om studenten, makers en ontwikkelaars nieuwe vaardigheden aan te leren, toegang te geven tot technologieën en mogelijkheden in het metaversum te ontgrendelen.

Woman having tea on her couch.

Verantwoorde innovatie

Bij de ervaringen die we ontwikkelen staan transparantie, controle, inclusiviteit en zelfbeschikking centraal. Deze principes dienen als rode draad voor onze aanpak om mensen te helpen contact te leggen en dingen samen te doen.

Image of Meta logo

Meer nieuws van Meta volgen

Al het nieuws bekijken