Skip to content
Afbeelding van het WhatsApp-logo
Image of two young female friends facing each other engaged in conversation
Image of Whatsapp screenshot on phone

Eenvoudig. Betrouwbaar. Privéberichten.

We geloven dat iedereen ter wereld in contact moet kunnen blijven met hun naasten en zonder grenzen moet kunnen communiceren. We hebben WhatsApp ontwikkeld om je in contact te brengen met de mensen om wie je het meeste geeft, moeiteloos en privé.

Naar Whatsapp
Image of Meta logo

Meer nieuws van Meta volgen

Al het nieuws bekijken