Skip to content
PROMOTERE SIKKERHET OG UTTRYKK

Vi er opptatt av å beskytte stemmen din, og med å hjelpe deg få kontakt og dele på en trygg måte.

Når vi er åpne for å lytte til hverandre med toleranse og respekt, drar vi alle nytte av det.

Sosiale medier har aktivert at flere stemmer høres, men noen bruker det til å gjøre skade.

Derfor har vi standarder som spesifiserer hva som er tillatt på appene våre, og vi fjerner alt som bryter disse reglene. For innhold som ikke bryter reglene våre, men som har blitt rangert som feil av uavhengige faktasjekkere, reduserer vi distribueringen for å hjelpe til med å forhindre at det går viralt. Vi gir også kontekst om hva du ser, slik at du kan ta dine egne beslutninger om hva du skal lese, stole på og dele.


FINNE OG FJERNE INNHOLD SOM BRYTER RETNINGSLINJENE

Vi fjerner hatefulle ytringer, trakassering, voldstrusler og annet innhold som har potensial til å stilne andre eller forårsake skade.

Standarder

Vi konsulterer med eksperter rundt om i verden for å gå gjennom og regelmessig oppdatere standardene våre om hva som er tillatt, og hva som ikke er tillatt på Meta.

Investeringer i Sikkerhet

Vi har mer enn firedoblet trygghets- og sikkerhetsteamene våre til flere enn 40 000 personer siden 2016.

Finne innhold som bryter retningslinjene

Vi registrerer det meste av innholdet vi fjerner før noen rapporterer det til oss.

Blokkere falske kontoer

Vi blokkerer millioner av falske kontoer fra å bli opprettet hver dag.

Gi folk kontroll over hva de ser

Vi gir deg kontroll over opplevelsen din ved å tillate deg å blokkere, slutte å følge eller skjule personer og innlegg.

Verktøy for å forebygge mobbing

Du kan moderere kommentarer på innleggene dine, og på Instagram advarer vi deg dersom du er i ferd med å publisere noe som kan være støtende, slik at du kan revurdere.

a graphic illustration of a magnifying glass focusing on a chart

Slik forbedres vi

Finn ut hvordan vi oppdaterer standardene våre, måler resultater, samarbeider med andre og prioriterer innhold for gjennomgang.


REDUSERE SPREDNINGEN AV FEILINFORMASJON

Vi jobber for å begrense spredningen av feilinformasjon, og gir deg kontekst til å ta dine egne beslutninger om hva du vil lese, stole på og dele.

Program for faktasjekk fra tredjepart

I dag jobber vi med flere enn 90 partnere som dekker over 60 språk rundt om i verden for å gå gjennom potensielt falskt innhold.

Merking av feilinformasjon

Vi inkluderer advarsler i innlegg som er vurdert som falske, slik at du kan avgjøre hva du vil lese eller dele.

Forhindre feilinformasjon fra å gå viralt

Når tredjeparts faktasjekkere merker innhold som falskt, vil vi betydelig redusere distribueringen, slik at færre folk ser det.

a graphic illustration of a Facebook App post with a heart monitor and caution sign

Bekjempe feilinformasjon om covid-19

Siden Verdens Helseorganisasjon erklærte covid-19 som en nødsituasjon for den globale folkehelsen, har vi arbeidet med å koble folk til nøyaktig informasjon fra helsemyndigheter, og tatt aggressive grep for å stoppe feilinformasjon og skadelig innhold fra å spre seg.


HOLDER OSS SELV ANSVARLIGE

Vi vil ikke alltid gjøre ting riktig, så vi inviterer folk til å anke på innholdsbeslutningene våre. Vi sporer og deler også fremdriften vår med å gjøre Metas apper tryggere.

Brukergjennomgang og anke

Folk kan rapportere innhold til oss eller anke enkelte beslutninger hvis de mener vi har gjort en feil ved å fjerne noe.

Tilsynsrådet

Denne globale ekspertgruppen vil uavhengig gå gjennom Metas vanskeligste innholdsbeslutninger, og beslutningene deres er bindende.

a graphic illustration of documents and a chart

Rapport om håndhevelse av standardene våre

Hvert kvartal slipper vi en rapport som gir målinger om hvordan det går med håndhevelsen av retningslinjene våre for innhold.

FREMHEVING AV EFFEKT

Vi registrerer proaktivt mer enn 95 prosent av hatefulle ytringer på Facebook, som vi fjerner før noen rapporterer det til oss.

Image of Meta logo

Følge flere nyheter fra Meta

Se alle nyheter