Skip to content

Jennifer G. Newstead, juridisk direktør

Jennifer G. Newstead er juridisk direktør i Meta, tidligere Facebook, og overvåker alle internasjonale juridiske saker og saker relatert til eierstyring og selskapsledelse. Før Jennifer ble ansatt i Meta i 2019, hadde hun topproller i regjeringen, sist som Senat-bekreftet juridisk rådgiver for Det amerikanske utenriksdepartement. Hun ga råd i spørsmål om hvordan nasjonal og internasjonal lov påvirker forvaltningen av USAs utenriksrelasjoner. Jennifer har tidligere vært juridisk rådgiver for Office of Management and Budget i Det hvite hus og primær advokatfullmektig for Det amerikanske justisdepartement. Jennifer jobbet i privat sektor i tolv år som partner i det internasjonale advokatfirmaet Davis Polk & Wardwell LLP, og var rådgiver for teknologi-, medie- og finanstjenestefirmaer ved søksmål og tilsynsmessige saker. Hun ble uteksaminert med distinksjonen magna cum laude fra Harvard University i 1991 og fra Yale Law School i 1994. Jennifer har vært praktikant for juristen Stephen Breyer i De forente staters høyesterett og for dommeren Laurence Silberman i USAs appelldomstol for det føderale distriktet Columbia. Hun har vært adjungert professor i juss ved Georgetown University Law Center.

Nedlastinger:

Bruksbegrensninger: Bilder kan bare brukes til å illustrere artikler om Meta.