Skip to content
The Ray-Ban and Meta logos, side-by-side.

Utviklet for personvern, styrt av deg.

Ray-Ban Meta-smartbriller

De forbedrede sikkerhetsfunksjonene og personverninnstillingene er utformet for at du skal kunne ta opp, strømme og dele på en ansvarlig måte, slik at du får en tryggere opplevelse.

Du har kontroll over dataene dine og innholdet ditt.

Tydelige og enkle enhets- og appinnstillinger hjelper deg med å administrere informasjonen din, noe som gir deg kontroll over hvilket innhold du velger å dele med andre, og når.

Bilde av Ray-Ban Stories-smartbriller mot svart bakgrunn.

Bygget for å ivareta personvernet både for deg og andre

Kameralyset informerer andre om at du bruker kameraet til å ta opp innhold eller sende direkte. Hvis kameralyset er tildekket, kan du ikke starte opptaket, og du får en melding om at du må fjerne tildekkingen.

Slik bruker du smartbrillene ansvarlig

Her får du noen tips til hvordan både du og de rundt deg kan føle seg trygge mens du har på deg brillene.

Icon symbol of three people.

Respekter andre

Ikke alle har lyst til å bli fotografert. Avslutt opptaket dersom noen gir uttrykk for at de ikke vil være med, og vær spesielt oppmerksom på andre personer før du sender direkte.

Icon symbol of a on/off switch.

Slå av på private steder

Slå av brillene på sensitive steder, som på legekontoret, i garderoben, på offentlige toaletter, skoler og religiøse steder.

Icon symbol of glasses with a blink effect from the side.

La kameralyset lyse.

Vis andre hvordan kameralyset virker, slik at de vet når du tar bilder eller filmer. Dersom kameralyset er tildekket, får du et varsel om å fjerne tildekkingen før du tar et bilde eller sender direkte.

Icon symbol of a heart with a lock inside of it.

Vær et godt medmenneske

Følg loven. Ikke bruk brillene til å delta i skadelige aktiviteter som trakassering eller krenkelse av personvernrettigheter, og ikke bruk dem til å ta bilde av eller filme sensitiv informasjon, for eksempel PIN-koder.

Icon symbol of a person's silhouette and heart.

Vis andre når du tar opp.

Ha respekt for folk i nærheten. Bruk en talekommando eller en tydelig bevegelse for å fortelle andre at du skal ta opp, spesielt før du sender direkte fra brillene dine.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk i hjelpeartikler, produktstøtte og mer via Metas hjelpesenter.

Se alle Ray-Ban Meta-smartbriller