Skip to content
Instagram-logo
Image of a woman with disabilities riding a skateboard, with a skatepark in the background
Image of a phone mockup showing Instagram

Fører deg nærmere menneskene og tingene du er glad i.

Vi vil at Instagram skal være et sted hvor mennesker kan bli inspirert hver dag. Vi har fokus på et trygt og inkluderende fellesskap hvor mennesker kan uttrykke seg selv, komme nærmere personer de bryr seg om, og gjøre en lidenskap om til et levebrød.

Gå til Instagram
Image of Meta logo

Følge flere nyheter fra Meta

Se alle nyheter