Skip to content

NASZA MISJA

Umożliwianie ludziom budowania społeczności i zbliżanie ich do siebie

Dzięki naszym produktom ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie mogą dzielić się pomysłami i oferować wsparcie.

Nasza historia

Kiedy Facebook powstał w 2004 roku, zmienił sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą. Aplikacje takie jak Messenger, Instagram i WhatsApp dały miliardom ludzi na świecie większe możliwości. Teraz Meta wychodzi poza dwuwymiarowe ekrany w stronę immersyjnych doświadczeń, takich jak rzeczywistość rozszerzona, wirtualna i mieszana, aby ułatwić dalszą ewolucję technologii społecznościowych.

Praca w Meta

W Meta pracujemy nad nowymi, innowacyjnymi sposobami, aby pomagać ludziom odczuwać głębszą więź z innymi, a organizacja naszej firmy odzwierciedla różnorodne perspektywy osób korzystających z naszych technologii.

Nasze zasady

Uosabiają to, za czym się opowiadamy, i przedstawiają nasze podejście do opracowywania technologii z myślą o ludziach i ich relacjach.

Ludzie zasługują na to, aby móc zabrać głos i zostać wysłuchanymi – nawet jeśli oznacza to obronę praw osób, z którymi się nie zgadzamy.

Nasze usługi pomagają ludziom nawiązywać kontakty, a usługi najlepszej jakości zbliżają ludzi do siebie.

Pracujemy nad tym, aby technologia była dostępna dla wszystkich, a naszym modelem biznesowym są reklamy, dzięki czemu nasze usługi mogą być bezpłatne.

Jesteśmy odpowiedzialni za promowanie najlepszych sposobów wspólnego spędzania czasu, zapewniając ludziom bezpieczeństwo i zapobiegając szkodom.

Nasze narzędzia wyrównują szanse, umożliwiając firmom rozwój, tworzenie miejsc pracy i wzmacnianie gospodarki.

Our principles
Meta's leadership team

Nasza kadra kierownicza

Kierownictwo firmy Meta prowadzi naszą firmę w miarę rozwoju metawersum, pomagając w tworzeniu kolejnej ewolucji komunikacji cyfrowej.

Image of Meta logo

Zobacz więcej Wiadomości w Meta

Zobacz wszystkie Wiadomości

Nasza historia