Skip to content

Adam Mosseri, dyrektor Instagramu

Adam Mosseri jest dyrektorem Instagramu i odpowiada za wszystkie piony biznesowe aplikacji, w tym inżynierię, produkt i działalność operacyjną. Pracuje w Meta (wcześniej Facebook) od ponad 11 lat. Piastował stanowisko dyrektora ds. projektowania aplikacji mobilnych, a następnie przeszedł do zarządzania produktem, gdzie przez wiele lat kierował zespołami ds. produktu i inżynierii Aktualności.

Przed rozpoczęciem pracy w Meta Adam pełnił funkcję głównego projektanta w firmie TokBox. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r., zakładając firmę konsultingową z siedzibą w Nowym Jorku i San Francisco, która koncentrowała się na projektowaniu grafiki, interakcji i wystaw. Adam ma dyplom licencjata Gallatin School of Interdisciplinary Study na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie studiował projektowanie informacji i media. Urodzony i wychowany w Nowym Jorku, obecnie mieszka w San Francisco z żoną i trzema synami.

Pobieranie

Ograniczenia użytkowania: obrazy mogą być użyte wyłącznie do ilustrowania artykułów na temat Meta.