Skip to content

Jennifer Newstead

Dyrektor ds. prawnych

Jennifer Newstead, Chief Legal Officer

Jennifer G. Newstead jest dyrektorem ds. prawnych w Meta (wcześniej Facebook) i odpowiada za wszystkie globalne kwestie prawne oraz związane z ładem korporacyjnym. Przed dołączeniem do Meta w 2019 r. pełniła ważne funkcje w administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, ostatnio jako zatwierdzony przez Senat radca prawny w Departamencie Stanu USA, doradzając w kwestiach prawa krajowego i międzynarodowego wpływających na stosunki zagraniczne kraju. Wcześniej pełniła funkcję radcy prawnego w Biurze Zarządzania i Budżetu Białego Domu oraz pierwszego asystenta zastępcy prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. W sektorze prywatnym pracowała przez 12 lat jako partner w międzynarodowej kancelarii prawnej Davis Polk & Wardwell LLP, doradzając firmom z branży technologi, mediów i usług finansowych w kwestiach sądowych i regulacyjnych. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Harvarda w 1991 r. i Yale Law School w 1994 r. Pracowała jako sekretarz sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Stephena Breyera i sędziego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Laurence’a Silbermana w Okręgu DC. Wcześniej piastowała stanowisko adiunkta na wydziale prawa Uniwersytetu w Georgetown.

Pliki do pobrania:

Ograniczenia dotyczące wykorzystania: Obrazy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zilustrowania artykułów na temat Meta.