Skip to content

Santosh Janardhan, dyrektor ds. infrastruktury

Santosh Janardhan, Head of Infrastructure

Santosh Janardhan jest dyrektorem ds. infrastruktury w Meta. Wspiera zespoły odpowiedzialne za rozwój i obsługę sprzętu, sieci, oprogramowania i centrów danych, na których opierają się wszystkie usługi Meta na całym świecie. Santosh pracuje w firmie od 2009 r. Wcześniej tworzył i zarządzał zespołami ds. inżynierii produkcji i innymi zespołami ds. inżynierii oprogramowania infrastruktury odpowiedzialnymi za działanie usług Meta.

Przed pracą w Meta Santosh kierował zespołami ds. baz danych i przechowywania w YouTube, Google i PayPal. Santosh posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej uzyskany na Uniwersytecie Sardar Patel oraz tytuł MBA uzyskany w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii.

Pobieranie

Ograniczenia użytkowania: obrazy mogą być użyte wyłącznie do ilustrowania artykułów na temat Meta.