Skip to content

Susan Li

Dyrektor finansowy

Susan Li, Chief Financial Officer

Susan Li jest dyrektorem finansowym Meta i kieruje zespołami ds. finansów oraz infrastruktury. Przed objęciem stanowiska dyrektora finansowego Susan pełniła funkcję wiceprezesa ds. finansowych firmy i kierowała zespołami odpowiadającymi za finanse i planowanie biznesowe. Do firmy, która wtedy nosiła nazwę Facebook, dołączyła w 2008 r. Wcześniej zajmowała się analityką w zakresie bankowości inwestycyjnej w banku Morgan Stanley.

Uzyskała dyplomy licencjata na Uniwersytecie Stanforda.

Pliki do pobrania:

Ograniczenia dotyczące wykorzystania: Obrazy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zilustrowania artykułów na temat Meta.