Skip to content

Jak testujemy nowe produkty

W nadchodzących latach będziemy wprowadzać produkty mające zapewnić ludziom większe poczucie łączności ze sobą nawzajem i światem wokół nich. Aby te urządzenia były naprawdę przydatne, musimy testować je w środowisku zbliżonym do tego, w którym będą wykorzystywane, podczas wykonywania tych samych codziennych czynności. W tym celu zabieramy nowe prototypy na zewnątrz i do miejsc publicznych, zaczynając od Stanów Zjednoczonych. Niektóre z nich przybiorą nową formę – np. inteligentnych okularów – i będą wyposażone w kamery i mikrofony.

W duchu odpowiedzialnej, otwartej innowacji chcemy udostępnić więcej informacji na temat naszego podejścia do rozwoju i testowania produktów oraz tego, jakie dane będziemy gromadzić i przetwarzać podczas testowania.

Nasze podejście

  • Dzięki przestrzeganiu Zasad odpowiedzialnej innowacjitestowanie pomaga upewnić się, że nasze produkty są projektowane z myślą o integracji i poszanowaniu prywatności.
  • Wszyscy testerzy muszą zobowiązać się do przestrzegania określonych zasad, które odzwierciedlają troskę o osoby postronne i naszą społeczność. Na przykład testerzy nie będą używać urządzeń w miejscach wymagających zachowania prywatności, takich jak toalety, miejsca kultu czy gabinety lekarskie.
  • Wszystkie testy produktów są przeprowadzane przez pracowników Meta, autoryzowanych wykonawców i partnerów w zakresie rozwoju.

Możliwości prototypów

  • Prototypy będą zróżnicowane pod względem konstrukcji i stylu – znajdą się wśród nich nowatorskie urządzenia, takie jak inteligentne okulary.
  • W przypadku naszych inteligentnych okularów prototypy umożliwiają testerom robienie zdjęć i nagrywanie filmów (z dźwiękiem) bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych lub połączonych inteligentnych urządzeń. Podczas pracy kamer świeci się dioda LED inteligentnych okularów, informując osoby znajdujące się w pobliżu o nagrywaniu lub rejestracji.

Dane i prywatność

  • Testerzy robią zdjęcia lub nagrywają filmy (z dźwiękiem) tylko w celu testowania i ulepszenia funkcji oraz możliwości urządzenia. Podobnie jak w przypadku zdjęć i filmów nagranych telefonem, w tle mogą znaleźć się osoby postronne.
  • Testerzy mogą wysyłać multimedia na serwery Meta w związku z wyrażaniem opinii o produkcie lub zgłaszaniem błędów, ale żadne zdjęcia ani filmy nie są wykorzystywane do rozpoznawania twarzy, zgodnie z aktualizacją z ubiegłego roku. W innych przypadkach multimedia nie opuszczają urządzenia testera.
  • Testerzy zostają poinstruowani, aby nie publikowali multimediów w zewnętrznych kanałach społecznościowych.
  • Instruujemy również testerów, aby unikali używania poleceń głosowych w sytuacjach, w których urządzenie może przypadkowo zarejestrować rozmowy osób znajdujących się w pobliżu lub gdy osoby postronne mogą prowadzić prywatną rozmowę.
  • Jeśli tester zdecyduje się zapisać polecenia głosowe, będziemy analizować te interakcje, aby ulepszać i szkolić nasze funkcje rozpoznawania mowy oraz rozwiązywać problemy.

W miarę postępu prac ta strona będzie aktualizowana, ponieważ nowe prototypy mogą podlegać innym regulaminom i zasadom. Dowiedz się więcej na temat naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnej innowacji tutaj, natomiast aby dowiedzieć się więcej o Zasadach firmy Meta dotyczących danych, przejdź tutaj.