Skip to content

Technologie, które zbliżają ludzi do siebie

Tworzymy nowe rozwiązania, aby pomóc Ci rozwijać zainteresowania i nawiązywać kontakt z osobami, na których Ci zależy.

OGŁOSZENIE

Twój nowy asystent: Meta AI oparty na modelu Llama 3

Ostatnie postępy w pracach nad modelem Meta Llama 3 pozwalają nam wierzyć, że Meta AI jest obecnie najbardziej inteligentnym asystentem SI dostępnym bezpłatnie. Zaczynamy go wprowadzać na świecie z większą liczbą funkcji. Możesz korzystać z Meta AI na Facebooku, Instagramie, WhatsApp i Messengerze, aby załatwiać różne sprawy, uczyć się, tworzyć i znajdować treści dotyczące ważnych dla Ciebie tematów.

Dowiedz się więcej

Odkryj wszystkie możliwości, jakie zapewniają platformy Meta

Przyszłość kontaktów to technologia 3D

Metawersum będzie miejscem do pracy, zabawy i łączenia się z innymi w immersyjnym środowisku online.

image of VR headset

Rzeczywistość wirtualna

Technologie VR pozwalają zanurzyć się w trójwymiarowych przestrzeniach, które wykraczają poza świat materialny, i odkrywać nowe materiały razem ze znajomymi i rodziną.

Rzeczywistość rozszerzona

AR pozwala dodawać zabawne efekty wirtualne do zdjęć i filmów za jednym dotknięciem ekranu, umożliwiając Ci wyrażanie siebie w kontaktach z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze.

W naszej wyobraźni powstaje świat nowych doświadczeń społecznych

Odkryj nowe sposoby na pozostanie w kontakcie ze znajomymi i rodziną

Poznaj rozrywkę w przestrzeniach, które wykraczają poza granice dwuwymiarowych ekranów

Pracuj z domu samodzielnie i w zespole bez poczucia oddalenia

NOWE SPOSOBY KONTAKTU W METAWERSUM

image of VR headset
Image of Meta Spark
image of meta horizon logo
image of ads for meta business
Image of Meta logo

Zobacz więcej Wiadomości w Meta

Zobacz wszystkie Wiadomości