Skip to content
VÄRNAR OM SÄKERHET OCH YTTRANDEFRIHET

Vi arbetar för att skydda din röst så att du kan skapa kontakter och dela innehåll på ett säkert sätt

När vi är öppna för att lyssna på varandra med tolerans och respekt är det något vi alla tjänar på.

Sociala medier har gjort det möjligt för fler röster att höras, men en del använder dem i syfte att skada.

Det är därför vi har communityregler som anger vad som är tillåtet i våra appar. Därför tar vi också bort allt som bryter mot dessa regler. Vi minskar spridningen av innehåll som inte bryter mot våra regler men som har klassificerats som falskt av oberoende faktagranskare, för att förhindra att det blir viralt. Vi ger också en kontext för vad du ser så att du kan bestämma själv vad du ska läsa, lita på och dela.


HITTAR OCH TAR BORT INNEHÅLL SOM BRYTER MOT REGLERNA

Vi tar bort hatretorik, trakasserier, hot om våld och annat innehåll som har potential att tysta andra eller orsaka skada.

Communityregler

Vi rådgör med experter runt om i världen för att granska och regelbundet uppdatera våra regler kring vad som är och inte är tillåtet på Meta.

Investerar i säkerhet

Vi har mer än fyrdubblat våra säkerhetsteam till mer än 40 000 personer sedan 2016.

Hitta innehåll som bryter mot reglerna

Blockerar falska konton

Vi blockerar miljontals falska konton från att skapas varje dag.

Ger personer kontrollen över vad de ser

Vi ger dig kontrollen över din upplevelse genom att låta dig blockera, sluta följa eller dölja personer och inlägg.

Verktyg som förebygger mobbning

Du kan moderera kommentarerna på dina inlägg och på Instagram varnar vi dig om du är på väg att publicera något som kan vara stötande så att du kan tänka om.

a graphic illustration of a magnifying glass focusing on a chart

Så här blir vi bättre

Ta reda på mer om hur vi uppdaterar våra communityregler, mäter resultat, arbetar med andra och prioriterar innehåll för granskning.


MINSKAR SPRIDNINGEN AV FELAKTIG INFORMATION

Vi arbetar för att begränsa spridningen av felaktig information och ge dig en kontext för att själv bestämma vad du ska läsa, lita på och dela.

Program för extern faktagranskning

Idag samarbetar vi med fler än 90 partner på över 60 språk världen över för att granska potentiellt falskt innehåll.

Markerar felaktig information

Vi lägger till varningar på inlägg som har bedömts som falska så att du själv kan bestämma vad du ska läsa och dela.

Förhindrar att felaktig information blir viral

När extern faktagranskning markerar innehåll som falskt minskar vi spridningen så att färre personer ser det.

a graphic illustration of a Facebook App post with a heart monitor and caution sign

Bekämpar felaktig information om covid-19

Sedan Världshälsoorganisationen förklarade covid-19 en global folkhälsokris har vi arbetat för att visa personer korrekt information från hälsomyndigheter och har vidtagit kraftiga åtgärder för att stoppa felaktig information och skadligt innehåll från att spridas.


VI HÅLLER OSS SJÄLVA ANSVARIGA

Vi gör inte alltid rätt. Därför välkomnar vi användare att överklaga våra beslut om innehåll. Vi spårar och delar också med oss av vår process att göra Metas appar säkrare.

Granskning och överklagande för användare

Användare kan anmäla innehåll eller överklaga beslut om de anser att vi har begått ett misstag när vi har tagit bort något.

Tillsynsrådet

Det här globala expertorganet gör oberoende granskningar av Metas svåraste innehållsbeslut. Deras beslut är bindande.

a graphic illustration of documents and a chart

Verkställighetsrapport för communityregler

Varje kvartal publicerar vi en rapport som tillhandahåller statistik över hur vi upprätthåller våra innehållspolicyer.

HÖJDPUNKTER SOM GÖR SKILLNAD

Vi upptäcker proaktivt mer än 95 % av hatretoriken på Facebook och tar bort den innan någon hinner anmäla den till oss.

Image of Meta logo

Följ fler nyheter från Meta

Visa alla nyheter