Skip to content

Vindkraftverk i Iowa

Våra datacenter ska drivas av 100 % förnybar energi. Vi bidrar med mer förnybar energi till elnäten i de samhällen där vi är verksamma och förbättrar tillgången till förnybara alternativ för lokala verksamheter. När vi beslutar var vi ska ha våra datacenter är tillgången till förnybar energi en av de viktigaste faktorerna.

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.