Skip to content

Jennifer Newstead, Chief Legal Officer

Jennifer G. Newstead är Chief Legal Officer på Meta, tidigare Facebook, och ansvarar för alla globala juridiska frågor och frågor om bolagsstyrning. Innan hon anslöt till Meta 2019 hade Jennifer flera höga tjänster inom staten och hennes allra senaste roll var som juridisk rådgivare åt USA:s utrikesdepartement, där hon gav råd i frågor om inhemsk och internationell lagstiftning som påverkar USA:s utrikespolitik. Tidigare har hon arbetat som chefsjurist åt Vita husets avdelning Office of Management and Budget och som Principal Deputy Assistant Attorney General på USA:s justitiedepartement. Inom den privata sektorn har Jennifer tillbringat tolv år som delägare i den globala advokatbyrån Davis Polk & Wardwell LLP, där hon hjälpte företag inom teknik, media och finansiella tjänster med rådgivning i rättstvister och regleringsfrågor. Hon tog examen med distinktionsbetyget magna cum laude från Harvard University 1991 och Yale Law School 1994. Jennifer har arbetat som biträde åt domare Stephen Breyer i USA:s högsta domstol och åt domare Laurence Silberman i USA:s federala appellationsdomstolar för DC-domkretsen. Hon har tidigare arbetat som adjunkt inom juridik vid Georgetown University Law Center.

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.