Skip to content

Nick Clegg, President, Global Affairs

Nick Clegg, Head of Global Affairs and Communications

Sir Nick Clegg är President of Global Affairs på Meta. Han anslöt till företaget 2018, som då hette Facebook, efter att ha varit verksam i nästan två årtionden inom brittisk och europeisk politik. Innan han valdes in i brittiska parlamentet 2005 arbetade han för EU-kommissionen och satt fem år i Europaparlamentet. Han blev ledare för brittiska Liberaldemokraterna år 2007 och arbetade mellan 2010 och 2015 som biträdande premiärminister i Storbritanniens första koalitionsregering sedan kriget. Han har skrivit två bästsäljande böcker, Politics: Between the Extremes och How To Stop Brexit (And Make Britain Great Again).

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.