Skip to content

Susan Li, Chief Financial Officer

Susan Li är Chief Financial Officer på Meta, där hon ansvarar för teamen för finansfrågor och anläggningar. Innan hon blev CFO var Susan företagets Vice President of Finance och ledde teamen som arbetade med ekonomi, verksamhetsplanering och skattefrågor. Hon började på företaget 2008, när det fortfarande hette Facebook. Tidigare har hon varit analytiker på investmentbanken Morgan Stanley.

Susan har en kandidatexamen och en teknologie kandidatexamen från Stanford University. Susan sitter i styrelsen för Alaska Air Group.

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.