Skip to content

Flygbild av Metas huvudkontor

Metas huvudkontor i Menlo Park sett från luften.

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.