Skip to content

Pride på Metas huvudkontor

Medarbetare samlades för att måla Hacker Square vid huvudkontoret och fira Pride Week 2015.

Foto: Imagery with Impact

Nedladdningar

Användningsbegränsningar: Bilderna får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.