Skip to content

Så här testar vi nya produkter

Under de närmsta åren introducerar vi produkter som är utformade för att ge användarna en upplevelse av starkare närvaro och kontakt med andra och sin omvärld. Om de här enheterna ska kunna hjälpa dig ute i verkligheten behöver vi testa dem i samma miljöer som du skulle använda dem i, och för samma aktiviteter som du kanske tar del av. Därför tar vi med dessa prototyper utomhus och till allmänna platser, och detta gör vi först i USA. Vissa av dem kommer i nya format, som till exempel smarta glasögon, och inkluderar kameror och mikrofoner.

Vi vill fortsätta vår innovation på ett ansvarsfullt och öppet sätt. Därför vill vi dela med oss mer om vårt tillvägagångssätt när det gäller produktutveckling och testning, samt vilka typer av information som samlas in och behandlas under testningen.

Vårt tillvägagångssätt

  • I enlighet med våra principer för ansvarsfull innovation utför vi testning för att se till att våra produkter utformas på ett inkluderande och integritetsmedvetet sätt.
  • Alla testare måste godkänna och efterleva särskilda riktlinjer för utförande som tar hänsyn till personer i närheten och vår community. Testarna får till exempel inte använda enheter på platser där det finns en förväntan om integritet, som till exempel toaletter, religiösa samlingslokaler eller väntrum på vårdmottagningar.
  • All produkttestning utförs av anställda på Meta, auktoriserade leverantörer och utvecklingspartner.

Prototypkapacitet

  • Prototypernas utformning och stil varierar och inkluderar nya enheter som till exempel smarta glasögon.
  • Med prototyperna för våra smarta glasögon kan testarna ta bilder och spela in videor (inklusive ljud) utan att använda händerna, med hjälp av röstkommandon eller anslutna smarta enheter som sätter igång upptagningarna. När kamerorna används tänds en LED-lampa på glasögonen så att personer i närheten förstår att en inspelning eller upptagning pågår.

Data och integritet

  • När testarna tar bilder eller spelar in video (inklusive ljud) är det enbart för att testa och förbättra enhetens funktioner och kapacitet. Precis som när du fotograferar eller spelar in videor med telefonen kan personer i närheten synas i bakgrunden.
  • Testarna skickar eventuellt media till Meta-servrar för att bidra med feedback på produkter eller felrapportering, men i enlighet med vår uppdatering förra året används inga foton eller videor för ansiktsigenkänning. I övrigt förblir all media kvar på testarens enhet.
  • Testarna instrueras att inte publicera media till sina externa sociala kanaler.
  • Vi instruerar testarna att undvika röstkommandon i situationer där enheten kan råka spela in konversationer mellan personer i närheten eller när personer i närheten kanske har ett privat samtal.
  • Om en testare väljer att spara röstkommandon analyserar vi dessa och granskar interaktionerna för att förbättra, felsöka samt träna upp våra funktioner för taligenkänning.

Den här sidan uppdateras i takt med att vårt arbete fortskrider och nya prototyper kan bli föremål för andra villkor och policyer. Ta reda på mer om vårt arbete med ansvarsfull innovation här och få reda på mer om Metas datapolicy här .