Skip to content
Facebook
Two young adult soccer players outdoors embracing with elation.
Image of Facebook home screen on iPhone.

Här hittar vi det som för oss samman

Facebook hjälper dig att hålla kontakten med vänner, familj och communities som delar dina intressen. Med funktioner som Grupper, Watch och Marketplace är det lätt att hålla kontakten med vänner och familj och dessutom knyta kontakter.

Gå till Facebook
Image of Meta logo

Följ fler nyheter från Meta

Visa alla nyheter