Skip to content
Instagrams logotyp
Image of a woman with disabilities riding a skateboard, with a skatepark in the background
Image of a phone mockup showing Instagram

För dig närmare personer och saker du bryr dig om

Vi vill att Instagram ska vara en plats där personer kan bli inspirerade varje dag. Vi främjar en trygg och inkluderande community där personer kan uttrycka sig, komma närmare dem de bryr sig om och göra sin passion till sitt levebröd.

Gå till Instagram
Image of Meta logo

Följ fler nyheter från Meta

Visa alla nyheter