Skip to content

Will Cathcart

Head of WhatsApp

Will Cathcart, Head of WhatsApp

Will Cathcart är chef för WhatsApp och ansvarar för utveckling och strategi. Will kom till Meta, som då hette Facebook, under 2010 och har arbetat med ett antal olika produktsatsningar, bland annat ledande produktutveckling för nyhetsflödet och introduktionen av annonser i nyhetsflödet och på mobilen. 2018 var Will chef för Facebook-appen, där han ansvarade för utveckling och strategi för alla Facebook-approdukter, däribland Video, Grupper, Marketplace, Nyhetsflödet och Händelser.

Innan han kom till företaget arbetade han på Google, där han ansvarade för produktutveckling av teknik mot skräppost för Googles produkter, däribland Gmail. Will har en kandidatexamen i matematisk ekonomi från Colgate University.

Nedladdningar:

Användningsbegränsningar: bilder får endast användas för att illustrera artiklar om Meta.